χρεος

Δωρεάν στήριξη στους υπερχρεωμένους πολίτες

Μετά από ενάμιση μήνα εντατικών προετοιμασιών, χάρη στην εθελοντική προσφορά των ειδικών, το όνειρο της ΕΚΠΟΙΖΩ για παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης …