υιοθεσία και άγαμοι γονείς

Υιοθεσία

Υιοθεσία: Η υιοθεσία είναι μια νομική διαδικασία, η οποία δημιουργεί και στηρίζει τις συνθήκες για μια νέα και μόνιμη γονεϊκή …