παιδιά και φθινόπωρο

Φθινόπωρο!

Εμείς σαν γονείς συνήθως θεωρούμε δεδομενη την αλλαγή των εποχών – εξάλλου συμβαίνει τέσσερεις φορές τον χρόνο. Αλλά τα μικρά …