κυαδα

Προληπτικά μέτρα για τους αστέγους λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών

Το Κ.Υ.Α.Δ.Α., θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο «Αθηνά Εστία», για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών τωναστέγων ,λόγω των δυσμενών  καιρικών συνθηκών, από 11-01-2012 μέχρι πέρατος αυτών. Ομάδες υπό την καθοδήγηση του …