εκθέσεις στην αθήνα

A Balkan Tale: 5 Φωτογράφοι, 50 Μνημεία, 1 Βαλκανική Ιστορία

Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η πολιτιστική κληρονομιά της οθωμανικής περιόδου στα Βαλκάνια απειλείται σοβαρά. Επιπλέον, ιστορικοί θεωρούν ότι ο τρόπος …