Δερματολόγος

Μέλασμα και εγκυμοσύνη

Οι γυναίκες που εγκυμονούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έχουν αρκετά πράγματα τα οποία θα πρέπει να προσέχουν και ένα …