ανάγκη για ρουχισμό

Eπείγουσα ανάγκη σε είδη πρώτης ανάγκης & ρουχισμού για παιδάκια εγκαταλελειμμένα ηλικίας 20 μηνών έως 12 χρονών,τα οποία φιλοξενούνται στο ΠΙΚΠΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Eπείγουσα ανάγκη  σε είδη πρώτης ανάγκης  & ρουχισμού  για παιδάκια  εγκαταλελειμμένα  ηλικίας  20 μηνών έως  12 χρονών, τα οποία  φιλοξενούνται  …