Μια Συνέντευξη Τύπου που θα παρακολουθήσουμε με πολύ ενδιαφέρον:

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» διοργανώνει Συνέντευξη Τύπου για τη ζοφερή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν τα κοινωφελή Ιδρύματα και Σωματεία που εξυπηρετούν παιδιά με ειδικές ανάγκες και κοινωνικά προβλήματα. Στη Συνέντευξη Τύπου συμμετέχουν πέραν των 10 Ιδρυμάτων της Ένωσης Μαζί για το Παιδί και 20 επιπλέον φορείς παιδικής προστασίας, από όλη την Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες http://www.mazigiatopaidi.gr