Διαβάσαμε ενα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο www.imoney.gr και δεν μπορούσαμε παρά να το μοιραστούμε μαζί σας!

Οι μητέρες που θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους στον παιδικό σταθμό από τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να κινητοποιηθούν. Εφόσον πληρούν ορισμένα κριτήρια, μπορούν να ενταχθούν στο ειδικό πρόγραμμα επιδότησης και ουσιαστικά να στείλουν το σπλάχνο τους στον παιδικό χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά παρά μόνο με το κόστος μετακίνησης. Προσοχή όμως. Οι ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων είναι ασφυκτικές και εκπνέουν μέσα στο κατακαλόκαιρο.

 

1. Ποιοι δικαιούνται επιδότησης;

 Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι μητέρες. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες:

α)   Μητέρες που εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες (σε οποιονδήποτε τομέα ακόμη και στον δευτερογενή)

β)  Μητέρες που συμμετέχουν σε κάθε είδους Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης)

γ)  Μητέρες που είναι άνεργες, και διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

δ)  Μητέρες που είναι άνεργες και λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης συμμετοχής στο πρόγραμμα (σ.σ το πρόγραμμα δημοσιεύτηκε στις 19/06)

 

2. Ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται;

1. Το οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ. Έτος αναφοράς είναι το 2010. Δηλαδή, θα πρέπει να ελέγξετε τη φορολογική δήλωση που υποβλήθηκε το 2011.

2. Οι μητέρες των βρεφών, των νηπίων ή των παιδιών θα πρέπει να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. Μπορεί επίσης να είναι ή ελληνίδες ομογενείς ή να είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες αλλά να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

3. Τα παιδιά να εγγραφούν σε παιδικό σταθμό (δημόσιο ή και ιδιωτικό) ο οποίος όμως να είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα.

 

3. Πότε πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις;

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από τις 13/07/2012 έως τις 23/07/2012. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται ημέρα Δευτέρα  23/07/2012 και ώρα 13:30 μ.μ. Εκπρόθεσμες Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται.

 

4. Που μπορώ να πάρω πληροφορίες για το πρόγραμμα;

  Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, θα ξεκινήσει να διατίθεται σε έντυπη μορφήαπό τις 13/07/2012, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 9:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ., από τα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α., στις παρακάτω Διευθύνσεις

  • Γραφεία Αθηνών  (Μυλλέρου 73-77, 10436, Αθήνα / στάση ΜΕΤΡΟ «Μεταξουργείο» ), στα τηλέφωνα 2131320600.
  • Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας (Πολυτεχνείου 39, 7ος όροφος – 54626, Θεσσαλονίκη),  στα τηλέφωνα 2310-544714 και 2310- 544731.
  • Γραφείο Θεσσαλίας (Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος – 41222, Λάρισα), στα τηλέφωνα 2410-579220.

 Σε  ηλεκτρονική μορφή μ η αίτηση  θα διατίθεται στην ιστοσελίδα (http://www.eetaa.gr/) της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης)

 

5. Ποιο είναι το ύψος της επιδότησης;

Ουσιαστικά οι γονείς δεν θα επιβαρύνονται κατά τους 11 μήνες για τους οποίους θα παραμείνει το παιδί τους στον παιδικό. Οι γονείς αναλαμβάνουν μόνο την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης. Η επιδότηση που καταβάλλεται ανά κατηγορία, διαμορφώνεται ως εξής:

Α.  Βρεφικοί – Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί:

  • Βρέφη από 2 μηνών  έως  2,5 ετών: 3.700€ με σίτιση / 3.400€ χωρίς σίτιση
  • Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών: 3.700€ με σίτιση / 3.400€ χωρίς σίτιση
  • Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση: 2.900€ με σίτιση / 2.600€ χωρίς σίτιση

Β.  Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας:

  • Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών: 3.700€ με σίτιση / 3.400€ χωρίς σίτιση
  • Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση: 2.900€ με σίτιση / 2.600€ χωρίς σίτιση

6. Ποιοι εξαιρούνται από το πρόγραμμα;

Οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.

7. Ποια κριτήρια χρησιμοποιούνται για την επιλογή; 

Παίζει ρόλο το εισόδημα, η κατάσταση απασχόλησης (άνεργη, εργαζόμενη), η εργασιακή σχέση (πλήρης απασχόληση, μερική απασχόληση), η οικογενειακή κατάσταση (αν η μητέρα είναι χήρα, διαζευγμένη, πολύτεκνη) κ.ά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη μαθηματική φόρμουλα βάση της οποίας υπολογίζονται τα μόρια της κάθε υποψήφιας για ένταξη στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες http://www.imoney.gr

Love ♥

Source: www.imoney.gr