Μπερδεύονται τα “δίγλωσσα” παιδιά;

 

Σύμφωνα με το mother.gr όχι!

Πολλές φορές μπορεί να έχετε ακούσει ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε δίγλωσσες οικογένειες, μπορεί να καθυστερήσουν να μιλήσουν, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα. Μερικές φορές, πράγματι αυτό ισχύει.
Ωστόσο, είναι κάτι προσωρινό και το γεγονός ότι τα παιδιά που έχουν γονείς που έχουν διαφορετική μητρική γλώσσα, τελικά μάλλον ωφελούνται, μια και καταφέρνουν χωρίς ιδιαίτερο κόπο να μιλήσουν εξίσου καλά δύο γλώσσες.

Η μικρή καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου και των δύο γλωσσών, καλύπτεται με την πάροδο του χρόνου και τα παιδιά αυτά από πολύ μικρή ηλικία μπορούν να επικοινωνούν σε δύο γλώσσες.
Παρατηρείται επίσης το φαινόμενο, στην αρχή της ομιλίας του να μπερδεύουν κάποιες λέξεις ανάμεσα στις προτάσεις τους, αναμιγνύοντας έννοιες της μιας στην άλλη γλώσσα και το αντίστροφο.
Ωστόσο, και αυτό ξεπερνάται εύκολο και μέχρι την ηλικία των 6 ετών, οπότε και το παιδί θα πρέπει να παρκαολουθήσει τα μαθήματα του σχολείου, σε όποια γλώσσα, επιλέξουν τελικά οι γονείς, να μην έχει κανένα πρόβλημα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο mother.gr

Love,

L.